Inženýrská geodezie

Veškeré vytyčovací práce ve stavebnictví, Technická a přesná nivelace, Měření a výpočet kubatur, sledování povrchové těžby, Kontrolní zaměření stavebních konstrukcí a vrstev, 3D měření a grafické zpracování, Sledování posunů a deformací staveb

Geodetické práce pro individuální stavebníky

Vytyčení stavby (bývá podmínkou stavebního povolení), Zaměření novostavby nebo přístavby a vyhotovení geometrického plánu pro zápis stavby do katastru nemovitostí, Kontrola vodorovnosti podlah (stropů) a vyhotovení protokolu o zjištěných odchylkách, Vytyčení a kontrola geometrické přesnosti dalších stavebních konstrukcí

Práce v katastru nemovitostí

Vytyčení hranic pozemků a věcných břemen, Geometrické plány, Pomoc při vkladu a zápisu do katastru, Ověření stejnopisu geometrického plánu

Profesionalita a zkušenosti
na které se můžete spolehnout.

Společnost Geoding, geodézie Pardubice, s.r.o. byla založena v roce 1992 skupinou pracovníků bývalého státního podniku Geodézie Pardubice. Díky této kontinuitě můžeme našim zákazníkům nabídnou mnohaleté zkušenosti v oblasti inženýrské geodézie a katastru nemovitostí. Firma je vybavena moderní technikou i tradičními přístroji a pomůckami pro veškeré geodetické práce s výjimkou důlní geodézie.

Práce v katastru nemovitostí

Vytyčení hranic

Vytyčení hranic pozemků a věcných břemen

Geometrické plány pro:

 • rozdělení nebo změnu hranice pozemku
 • vyznačení nové budovy
 • vyznačení změny vnějšího obvodu budovy (přístavba, demolice)
 • vyznačení věcného břemena
 • zpřesnění průběhu hranice

Pomoc při vkladu a zápisu do katastru

Ověření stejnopisu geometrického plánu

Geodetické práce

pro individuální stavebníky

 • Vytyčení stavby (bývá podmínkou stavebního povolení)
 • Zaměření novostavby nebo přístavby a vyhotovení geometrického plánu pro zápis stavby do katastru nemovitostí
 • Kontrola vodorovnosti podlah (stropů) a vyhotovení protokolu o zjištěných odchylkách
 • Vytyčení a kontrola geometrické přesnosti dalších stavebních konstrukcí

Inženýrská geodezie

Vytyčovací práce ve stavebnictví

 • Vybudování vytyčovací sítě stavby
 • Veškeré vytyčovací práce ve stavebnictví
 • Technická a přesná nivelace
 • Měření a výpočet kubatur, sledování povrchové těžby
 • Kontrolní zaměření stavebních konstrukcí a vrstev, vyhodnocení odchylek
 • Zaměření skutečného provedení stavby a inženýrských sítí pro JDTM
 • 3D měření a grafické zpracování
 • Sledování posunů a deformací staveb

Ostatní práce

 • Měření geometrických parametrů jeřábových drah
 • Dokumentace skutečného provedení stávajících budov (půdorysy, řezy, zaměření fasády)
 • Zaměření nájemních ploch dle GIF

Mapování

Mapové podklady pro projekční práce

 • Základní mapa závodu
 • Pasporty komunikací, zeleně
 • Účelové mapy podle vašeho zadání

REFERENČNÍ PROJEKTY

Cyklostezka Hradec Králové – Pardubice

Stezka Mechu a Perníku – trasa přes slepé rameno

Revitalizace parku Na Špici Pardubice

II/347 Světlá n. S. - D1

2.stavba úsek č.2 (Kejžlice - Čejov)

Polní cesta C18 v k.ú. Rozsochatec

Vytyčení RD Semín

Obnova mostu 23729-1 Čeradice

I/38 Golčův Jeníkov

Kontaktujte nás pro váš další projekt!

Kontakty

Jak nás kontaktovat

Ing. Tomáš Vraspír

jednatel společnosti,
úředně oprávněný zeměměřický inženýr

telefon: 737 442 911

e-mail: vraspir@geodingpce.cz

Jiří Krudenc

jednatel společnosti

telefon: 702 940 268, 720 598 130

e-mail: krudenc@geodingpce.cz